Az aradi Szabadság-szobor a 19. századi európai romantika jegyeit viselő köztéri műalkotás, amelyet Huszár Adolf tervei alapján – a szobrászművész időközben bekövetkezett halála miatt – Zala György készített el. A szoborcsoportot 1890. október 6-án avatták fel a tizenhárom aradi vértanú emlékére az akkori aradi Szabadság parkban. Trianon után a román karhatalom előbb körbedeszkáztatta, majd 1925-ben eltávolította. Hetvenkilenc év után 2004. április 25-én sikerült visszaállítani az aradi Tűzoltó térre, amelyet – a román-magyar kormányközi egyezmény alapján – a megbékélés parkjává alakítottak.

A román–magyar Megbékélés Parkját 2005-ben avatták fel, a felújított téren helyet kapott a beton kőlapokból készült román diadalív, alatta pedig az 1848-as román forradalom menetelő polgárait ábrázoló szoborcsoport. A diadalíven látható egy Kossuth Lajost és Nicolae Bălcescut ábrázoló dombormű is.